Noortekogust

Mis on LVNK?

Lääne-Virumaa Noortekogu on maakonna vanim ning suurim noorteorganisatsioon, mis pakub oma liikmetele võimalust arendada ennast erinevates kohaliku tasandi valdkondades, kaasates neid oma aktiivsesse tegevuse läbi ürituste korraldamise ning maakondlike komisjonide. Alates aastast 2021 tegeleb noortekogu mittetulundusühinguna.

Noortekogu eesmäegid

Regionaalse koostöö edendamine

Lääne-Virumaa Noortekogu põhieesmärgiks on edendada kohalike noortevolikogude omavahelist suhtlust ning koostööd.

Võimuorganite nõustamine noortega seotud teemadel

Lääne-Virumaa Noortekogul on tihedad koostöösidemed Lääne-Viru Omavalitsuste liidu, Europe Direct Lääne-Virumaa ning Lääne-Viru Arenduskeskusega.

Noorte huvide kaitsmine

Lääne-Virumaa Noortekogu osaleb erinevate komisjonide ning nõukogudde töös, kus kaitseb ning esindab aktiivselt Lääne-Viru noorte arvamusi.

Noortekogu ajajoon

2006

Noortekogu asutamine

Lääne-Virumaa Noortekogu asutati 19. septembril 2006 tollase maavalitsuse kõrvale.

2007

Aastakonverents "Noor tahab teada!"

Lääne-Virumaa Noortekogu aastakonverents toimus esmakordselt 2007. aasta 4. detsembril.

2008

Lääne-Virumaa Noortekogu suvepäevad

21-22. augustil 2008. aastal toimusid esmakordselt Võsul LVNK suvepäevad, mis olid mõeldud Lääne-Virumaa Noortele

2008

LVNK-Lääne-Viru Maavalitsuse koostöölepe

2008. aasta 1. septembril allkirjastati noortekogu ja toonase Lääne-Viru Maavalitsuse vaheline koostööleping, mis sai aluseks organisatsioonide vahelisele koostööle.

2016

"Lääne-Virumaa aasta noorteühendus 2015"

"Aasta Noorteühendus 2015"

Heategevusprojekt "Koos saame hakkama!"

Esmakordselt toimus Lääne-Virumaa heategevusprojekt "Koos saame hakkama!".

2017

"Aasta osaluskogu 2016"

"Lääne-Virumaa aasta noortetegu"

2017. aastal tunnustati Lääne-Virumaa heategevusprojekti "Koos saame hakkama!" aasta noorteteo tiitliga.

2018

Maavalitsuste kaotamine

Maavalitsuste kaotamise tõttu lõi LVNK koostöösidemed Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning Lääne-Viru Arenduskeskusega.

2021

Mittetulundusühing

Alates 2021. aasta 14. jaanuarist tegutseb Lääne-Virumaa Noortekogu mittetulundusühinguna.

2020
-
2021

Juhatuse Esimees

Romet Matsiselts

Juhatuse Aseesimees

Helina Reinol

LVNK Sekretär

Heliis Lillipuu

2019
-
2020

President

Helina Reinol

I Asepresident

Marie Eliise Marton

II Asepresident

Kaisa Kastemäe

Sekretär

Birgit Kristmann

2018
-
2019

President

Triinu Rääk

Asepresident

Maris Praats

Sekretär

Kuldar Vakker

2017
-
2018

President

Liis Tammekand

Asepresident

Angela Blum

Sekretär

Triinu Rääk

2016
-
2017

President

Betty Abel

Asepresident

Kristel Külmallik

Sekretär

Triinu Rääk

Noortekogu juhatused